Dagens #umbLaunch er nyt fdz.dk, responsivt web + ekstranet for alle zoneterapeuter, med sygeforsikring Danmark integration.